Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Usługa wywozu odpadów komunalnych

1.8.2022

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Opublikowano: 04.08.2022r.

 

dodatek 2- załącznik cenowy po zmianach

dodatek 4- Szczegółowy opis zamówienia po zmianach

dodatek 5- wzór umowy po zmianach

 

Opublikowano: 03.08.2022r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dodatek 1 – wzór oferty

dodatek 2- załącznik cenowy

dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa

dodatek 4- Szczegółowy opis zamówienia

dodatek 5- wzór umowy

dodatek 6 – wykaz usług

dodatek 7 – wykaz narzędzi

dodatek 8 – Oświadczenie- podstawy do wykluczenia

 

Opublikowano: 01.08.2022r.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy