Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Projekty unijne

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o

DATA: 14 Listopad 2018
Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) […]

Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

DATA: 14 Listopad 2018
Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – […]
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy