Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zamówienia poniżej 30 tyś. euro

Dostawa gazów medycznych i technicznych.

DATA: 29 Kwiecień 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawę gazów medycznych i technicznych.   Zaproszenie do złożenia oferty. dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2- załącznik cenowy dodatek 3 – wzór pełnomocnictwa dodatek 4 -wzór umowy   Opublikowano: 29.04.2019r.

Usługa wywozu odpadów komunalnych

DATA: 16 Kwiecień 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na usługę wywozu odpadów komunalnych.     Zawiadomienie o wyborze oferty   Opublikowano: 29.04.2019r.   dodatek 1 – wzór oferty po zmianach   Opublikowano: 18.04.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1 – wzór oferty dodatek 2- załącznik cenowy dodatek 3 […]

Dostawa dwóch sond do aparatu USG APLIO 300 będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

DATA: 8 Kwiecień 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy sond do aparatu USG APLIO 300 będącego na wyposażeniu Zamawiającego.       Zawiadomienie o wyborze oferty   Opublikowano: 19.04.2019r.   Zmiana Terminu Składania Ofert dodatek 2 – załącznik cenowy po zmianie   Opublikowano: 11.04.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty, […]

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

DATA: 19 Marzec 2019
Prezes Zarządu  Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawy preparatów dezynfekcyjnych .     Zawiadomienie o wyborze oferty   Opublikowano: 01.04.2019r.   Wyjaśnienia treści Zaproszenia   Opublikowano: 22.03.2019r.   Zaproszenie do złożenia oferty dodatek 1- Wzór oferty dodatek 2-Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dodatek 3 -Wzór pełnomocnictwa […]
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy