Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Szczepienie dzieci przeciwko COVID-19 w wieku 5 – 11 lat

19.12.2021

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy