Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia (siedziba) : Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24

Kontakt: – Elżbieta Sokołowska – tel. 695663914

– Grażyna Stachurska – tel. 501485688

– Oddział Ginekologiczno – Położniczy – rooming-in – tel. 95 7428272

Zapisy : – do Szkoły Rodzenia nie jest wymagane skierowanie od lekarza ginekologa , wystarczy skontaktować się z położnymi telefonicznie pod wyżej wskazanymi numerami telefonów i umówić się na pierwsze zajęcia. Zapraszamy wszystkie Panie, które chcą przygotować się do porodu, zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Informacje dodatkowe:

 • zalecane jest rozpoczęcie zajęć w szkole rodzenia około 25 tygodnia ciąży;
 • kurs trwa 8 tygodni;
 • zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w dwóch grupach – w poniedziałki

i środy od godziny 17.00 – prowadzone przez położne;

 • w zajęciach kobiety mogą uczestniczyć samodzielnie lub z partnerem.

Program kursu w ramach Szkoły Rodzenia:

 • zagadnienia związane z przebiegiem ciąży , porodu i połogu;
 • ćwiczenia łagodzące dolegliwości ciążowe przygotowujące jednocześnie ciało do porodu;
 • nabycie umiejętności rozluźnienia i wyciszenia ułatwiających przebieg porodu;
 • sposoby radzenia sobie z bólem porodowym;
 • wertykalne pozycje porodowe i ich zalety;
 • zagadnienia związane z karmieniem i pielęgnacją noworodka w pierwszym okresie życia;
 • pokaz kąpieli noworodka;
 • pokaz sali porodowej międzyrzeckiego szpitala;
 • przygotowanie osoby towarzyszącej do pomocy w trakcie porodu.ZAPRASZAMY
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy