Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

J A D Ł O S P I S 2 – 5.07.24r.

28.6.2024
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii