Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik:

  • lek. med. Tomasz Tarczkowski

Lekarze:

  • lek. med. Anna Argasińska Hudziak
  • lek. med. Strugała Wojciech
  • lek. med. Adam Boroń

Kierownik ds. pielęgniarek:

  • Maria Wajman

TELEFONY:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – to wysoko specjalistyczny oddział w skład, którego wchodzi pięć óżek intensywnej terapii . Wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną spełniającą wszystkie obowiązujące standardy krajowe.

Zatrudniony zespół lekarzy i i pielęgniarek – umożliwia leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia – w przypadku urazów wielonarządowych, stanów po reanimacji , chorych z niewydolnością krążenia czy stanów pooperacyjnych. W okresie pooperacyjnym prowadzona jest opieka lekarska i pielęgniarska zapewniająca leczenie bólu pooperacyjnego.

Wyposażenie oddziału daje pełne mżliwości stałego monitorowania czynności życiowych , prowadzenia leczenia jak i wykonywania badań diagnostycznych .

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter oddziału. zespół pracowników współpracuje z wszystkimi oddziałami Szpitala , udziela pomocy w stanach zagrożenia życia , wykonuje znieczulenia do wszystkich zabiegów i operacji wykonywanych w Szpitalu .

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy