Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Jak wygląda dzień na Oddziale?

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy kilka praktycznych informacji związanych z pobytem w naszym Szpitalu.

W zależności od specyfiki i profilu danego oddziału wizyty lekarskie przeprowadzane są raz bądź dwa razy dziennie ( informacja ta zawarta jest w regulaminie wewnętrznym oddziału).

Posiłki podawane są codziennie w ustalonych przez kuchnię godzinach dla poszczególnych oddziałów:

I Śniadanie godz. 7-8

II Śniadanie godz. 10-10.30

Obiad       godz. 12-13

Podwieczorek godz. 15-15.30

Kolacja     godz. 17-17.30

W przypadku zleconych diet specjalistycznych przewidziany jest dodatkowy posiłek.

W czasie wykonywania zabiegów, wizyt lekarskich oraz w porze posiłków prosimy, aby Państwo przebywali na terenie Oddziału ( swojej sali ), a każde wyjście poza Oddział prosimy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej.

Z uwagi na państwa bezpieczeństwo prosimy o nie zażywanie leków przyniesionych z domu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie lekarza z oddziału, leki w oryginalnym opakowaniu należy przekazać pielęgniarce.

W czasie pobytu na Oddziale można korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem nie- zakłócania pracy urządzeń medycznych ( należy to uzgodnić z personelem medycznym) oraz korzystania z telefonu w sposób nieuciążliwy dla innych Pacjentów i Personelu.

W większości sal chorych istnieje dostęp do płatnego systemu telewizji, z którego można korzystać w godzinach podanych w regulaminie oddziałowym.

Pozostałe informacje dotyczące między innymi korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zapoznanie z topografią oddziału dowiecie się Państwo bezpośrednio od personelu w momencie przyjęcia na oddział.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii