Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

DATA: 14 Maj 2024
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM
czytaj więcej...
DATA: 5 Kwiecień 2024
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego.
czytaj więcej...
DATA: 30 Listopad 2023
Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji
czytaj więcej...
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy