Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM

14.5.2024

Minister Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych udzielił dotacji celowej na realizację w 2024 roku zadania w zakresie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w kwocie 599 916,00 zł.

W dniu 06.05.2024r., została zawarta umowa nr ZP/P/05/24 pomiędzy wykonawcą MediCardia Monika Modlińska S.K., a Szpitalem Międzyrzeckim Sp z o.o. na dostawę ambulansu z zabudową medyczną oraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM w Międzyrzeczu w wysokości 599.850,00 zł w ramach umowy nr. DOI/FM/SMPL/92/ZRM/2023/319/193 na udzielenie w 2024r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Międzyrzeckim Sp.z o.o.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy