Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Opinie i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG,  WNIOSKÓW i PETYCJI   W SZPITALU MIĘDZYRZECKIM SP. Z O.O

Każdy Pacjent Szpitala Międzyrzeckiego Sp .z.o.o ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję.

Skargi, wnioski i petycje można składać  do:

Kierownika ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego Szpitala Międzyrzeckiego -Aneta Kurecka -Wojciechowska

 • codziennie w godzinach 8-10  w  Biurze Kierownika ds. Pielęgniarek,  Położnych i Personelu Pomocniczego Szpitala Międzyrzeckiego,
 • pocztą elektroniczną na adres: lk@szpitalmiedzyrzecz.pl

Rzecznika  Praw Pacjenta- Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
 • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
 • faksem pod nr: (22) 506-50-64
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00,
 • wtorek –piątek  w godzinach od 9.00 do 15.00
 • telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 – 190 – 590 czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)

Rzecznika Praw Dziecka-  Monika Horna-Cieślak

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: rpd@brpd.gov.pl
 • telefonicznie pod numer  (22) 583 66 00
 • faksem pod numer : (22) 583 66 96
 • osobiście w Biurze Rzecznika Praw Dziecka   od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15

Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

 • pisemnie  adres: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
 •    pocztą elektroniczną : sekretariat.skargi@nfz.gov.pl
 •    poprzez  ePUAP: /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 •    faksem pod nr: (22) 572 63 30
 •   osobiście w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia  przy ul. Rakowieckiej 26/30   w poniedziałki w godz. 9.00 -16.30  od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze.

 • na adres ul. Podgórna 9B  65-057 Zielona Góra
 • pocztą elektroniczną na adres skargi@nfz-zielonagora.pl
 • poprzez ePUAP gennl9044i/SkrytkaESP
 • telefonicznie pod numer  : 68 3287676 68 3287677
 • faksem pod nr: 68 3287657
 • osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b)  poniedziałki w godzinach 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 • telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 – 190 – 590 czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii