Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Pomoc medyczna dla osób z Ukrainy // Медична допомога для громадян України

Wyrażamy pełną solidarność ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy. Naszą misją jest ratowanie zdrowia i życia, chcemy nieść pomoc szczególnie w tym trudnym czasie.

Zgodnie z decyzją NFZ obywatele Ukraińscy będą przyjmowani w Szpitalu bezpłatnie, na zasadach takich jak ubezpieczeni obywatele Polscy. Warunkiem takiego świadczenia jest przekroczenie granicy od 24.02.2022 roku oraz posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub stempel Straży Granicznej RP w dokumencie podróży.

Osoba do kontaktu w godzinach od 8:00 – 18:00  503 592 802

Висловлюємо повну солідарність з усіма жителями України. Наша ціль – рятувати здоров’я та життя. Ми хочемо надавати українцям допомогу в цей особливо складний час.

Згідно з рішенням польського Національного фонду здоров’я (NFZ), громадяни України матимуть доступ до безкоштовної допомоги в лікарнях на таких самих умовах як застраховані громадяни Польщі. Передумовою для надання такої медичної допомоги є перетин кордону від дня 24.02.2022 року, а також наявність довідки від Прикордонної варти Республіки Польща або печатки Прикордонної варти в проїзному.

Контактна особа з 8:00 до 18:00 503 592 802
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii