Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział rehabilitacji

Kierownik:

 • lek. med. Janusz Dąbrowski

Kierownik ds. pielęgniarek

 • mgr Małgorzata Kuczyńska

Sekretarka Medyczna

 • Karolina Szpiganowicz

TELEFONY:

16 łóżkowy oddział dla pacjentów ze schorzeniami :

 • narządu ruchu w tym uszkodzenia urazowe narządu ruchu ,
 • kręgosłupa , zwyrodnieniowe , dyskopatie , kręgozmyki
 • stawów obwodowych .

Tryb przyjęcia :

 • chorzy po zabiegach operacyjnych przyjmowani są na dalszą kontynuacje leczenia w ramach skierowań z oddziału w którym byli operowani, lub leczeni,
 • chorzy z ostrymi zespołami bólowymi kierowani przez lekarzy poradni specjalistycznych ( neurologiczna , ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna )
 • leczenie planowe – pacjenci z poradni specjalistycznych ( neurologiczna , ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna ) przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.

Warunki przyjęcia : zachowany kontakt logiczny z pacjentem , wyrównany układ krążeniowo – oddechowy.

Program rehabilitacji pacjentów realizowany jest przy wykorzystaniu następujących technik :

 • kinezyterapii ( ćwiczenia indywidualne i zespołowe w sali gimnastycznej) ,
 • fizykoterapii ,
 • masażu ręcznego i pneumatycznego ,
 • hydroterapii .
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii