Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Laboratoria

OSOBY FUNKCYJNE:

 • Kierownik:mgr Krzysztof Zubowicz

TELEFONY:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. wpisanie jest do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0219. Laboratorium uczestniczy w Powszechnych Programach Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej. Krew do badań pobierana jest jednorazowym systemem zamkniętym. Badania laboratoryjne wykonywane są przez doświadczony personel o stosownych kwalifikacjach z zastosowaniem nowoczesnych analizatorów.

Wykonujemy badania z zakresu:

 • morfologia
 • Odczyn Biernackiego (OB)
 • rozmaz krwi obwodowej
 • retikulocyty
 • równowaga kwasowo – zasadowa
 • diagnostyka zaburzeń lipidowych
 • gospodarka wodno – elektrolitowa
 • diagnostyka chorób tarczycy
 • diagnostyka chorób nerek
 • diagnostyka cukrzycy
 • diagnostyka chorób wątroby
 • diagnostyka układu krzepnięcia
 • markery nowotworowe
 • markery stanu zapalnego
 • markery kardiologiczne
 • Witamina D 25-OH
 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 metodą ilościową
 • badanie ogólne moczu
 • badanie na krew utajoną w kale
 • Serologia grup krwi

Zapewniamy również bogatą ofertę badań z całego zakresu diagnostyki laboratoryjnej w tym mikrobiologicznej wykonywanych poza naszym laboratorium.              

Pacjent zgłaszający się do laboratorium otrzymuje świadczenia:

 • nieodpłatne – na podstawie skierowania wydanego przez podmiot (poradnię, zakład) który zawarł umowę ze Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. na wykonywanie takich badań,
 • odpłatne – wg. cennika obowiązującego w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. wykonane na życzenie pacjenta oraz z gabinetów prywatnych
 • wykonujemy również badania w ramach badań okresowych dla zakładów pracy

Cennik badań jest dostępny na stronie www Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

Materiał do badań jest pobierany i przyjmowany w dni robocze w godzinach 7:30 – 10:30 i 11:00 – 12:00.

Odbiór wyników w godzinach 12:00-14:00.

W przypadku badań pilnych (CITO) ze skierowaniami lekarskimi laboratorium świadczy usługi całą dobę.

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy