Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zarząd

Od 1 sierpnia 2023 r. Prezesem Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego jest Stefan Władysław MORDACZ (ur. 1961 r.)

W latach 2005-2007 dowódca  61 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;

2010 – 2015 dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;

2015 – 2021 pełnił funkcję Szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2001 – 2023 doradca Prezesa PIT – RADWAR S.A.

Generał Brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku

 

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy