Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Opieka duszpasterska

PRAWA PACJENTA
OPIEKA DUSZPASTERSKA W SZPITALU

Każdemu Pacjentowi – w myśl konstytucyjnego prawa – należy zapewnić możliwość opieki duszpasterskiej (art. 19 ust. 3, pkt 3). Prawo to wynika z integralnego podejścia do osoby ludzkiej, która jest istotą psychofizyczną i duchową – niezależnie od wyznawanej wiary – nieodłącznie towarzyszy człowiekowi. Watykańska „Karta Pracowników Służby Zdrowia” zauważa, iż „z powodu koniecznej współzależności między wymiarem fizycznym, psychicznym i duchowym osoby oraz na podstawie obowiązku świadczenia o własnej wierze, każdy pracownik służby zdrowia jest zobowiązany do szukania warunków, aby temu, kto go prosi, tak bezpośrednio jak i pośrednio, była zapewniona opieka religijna”. (art.108).

Pacjenci przebywający w Szpitalu mogą korzystać z opieki duszpasterskiej wyznania: rzymsko katolickiego, i greko-katolickiego

Obrządek rzymsko-katolicki:

Opiekę duszpasterską w Szpitalu Międzyrzeckim sprawuje :

ks. kapelan Marek Walczak
Kaplica szpitalna pw. Św.Józefa zlokalizowana jest na niskim parterze przy Zakładzie Rehabilitacji.

Liturgia Mszy św. :

We wtorki   o godz.15:00

niedziele i święta 7:15

Wizyta duszpasterska w oddziałach szpitalnych połączona z udzielaniem Sakramentu Pokuty, Sakramentu Chorych, Eucharystii sprawowana jest:

We wtorki po mszy Świętej

Soboty od godziny 10:00

Ponadto całodobowa opieka duszpasterska ( na wezwanie):

Tel. 095 7412540

Tel. 095 7416166

Ks. Mariusz tel. komórkowy 604939187

Ks. Artur tel. komórkowy     506185821

Inne obrządki:Obrządek greko – katolicki:
Ks. Ernest Sekulski
tel. 0 95 7420415

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii