Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Pomoc psychologa i wsparcie socjalne

W Szpitalu możecie Państwo skorzystać z pomocy psychologa codziennie w Poradniach przyszpitalnych zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja 24.

Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać z psychologiem w zakresie rozwiązywania problemów związanych z chorobą i hospitalizacją bądź problemów rodzinnych czy osobistych, poinformujcie swojego lekarza prowadzącego bądź pielęgniarkę oddziałową, a będzie umożliwiony Państwu taki kontakt.

Wsparcie społeczne

Możecie Państwo skorzystać z pomocy instytucji społecznych działających na terenie Powiatu Międzyrzeckiego:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Przemysłowa 2 ( 95 7428471, 95 74284475 )

Ul. Pamiątkowa 17 a ( 95 7428471 )

Ul. Wojska Polskiego 13 ( 95 7412728 )

W/w instytucje udzielają wsparcia w zakresie:

  • poradnictwa
  • udzielania informacji
  • pomocy materialnej
  • kierowania do specjalistycznych placówek ( sądy, terapie, poradnie, pogotowie opiekuńcze, pogotowie rodzinne, zgłaszanie przemocy)
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii