Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Usługi odplatne

Cennik usług obowiązujący od 7 marca 2019

Cennik pakietów badań laboratoryjnych obowiązujący od 7 marca 2019

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy