Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Administracja

Komórki organizacyjne:

 • Kadry i Płace
  • Kierownik ds. Kadr i Płac – Beata Kowalska – tel. 95 71 57 605
 • Księgowość
  • Główny Księgowy – Aneta Ziemba – tel. 95 71 57 602
 • Dział Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ

  • Kierownik – Martyna Białas-Kasperczak – tel. 95 71 57 610
 • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  • Kierownik – Marcin Ciećwierz – tel. 95 71 57 615
 • Specjalista do Spraw Inwestycji

  • Dariusz Stafyniak – tel. 95 71 57 617
 • Kierownik do Spraw Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
  • Aneta Kurecka-Wojciechowska – 95 71 57 607
 • Dział Informatyki
  • Kierownik – Łukasz Pawlus – tel. 95 71 57 620
 • Pielęgniarka Epidemiologiczna
  • Iwona Podębska – tel. 95 71 57 613
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii