Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zakład Radiologii

Pracownia USG: 95 71 57 515 lub 690 623 173

  • Poniedziałek: 11:00 – 15:00
  • Wtorek: 8:00 – 8:30, 11:00 – 12:00
  • Środa: 11:00 – 15:00
  • Czwartek: 11:00 – 15:00
  • Piątek: 11:00 – 15:00

Pracownia Tomografii Komputerowej rejestracja 7:30 – 14:15 95 71 57 507

RTG1: 95 71 57 537

RTG2: 95 71 57 538

Badania Holter / Próby wysiłkowe:

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii