Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Blok operacyjny

Kierownik

  • lek. med. Marek Łukasik

Kierownik ds. pielęgniarek

  • Beata Pawłowska

Telefony:

Blok operacyjny w systemie całodobowym zabezpiecza możliwości leczenia operacyjnego pacjentów wszystkich oddziałów szpitala oraz potrzeby sterylizacji sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych dla oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala.

Zabiegi w 4 nowocześnie wyposażonych salach operacyjnych obsługuje wysoko specjalizowany w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego personel pielęgniarski wyszkolony w obsłudze skomplikowanego sprzętu stosowanego podczas operacji. Doskonalenie w ciągle rozwijających się technikach operacyjnych wymagających szerokiej wiedzy i biegłości operacyjnej osiągany jest w trybie systematycznych szkoleń wewnętrznych oraz podnoszenia kwalifikacji przez instrumentariuszki poprzez system specjalizacji i szkoleń podyplomowych.

Systematycznie poszerzany jest profil przeprowadzanych zabiegów operacyjnych dzięki unowocześnianej bazie sprzętowej poprzez zakupy nowych urządzeń oraz wymianę starszych aparatów medycznych na nowe, zapewniające lepsze parametry w pełni przystające do nowych standardów,jak również pozyskiwanie nowych instrumentariów pozwalających wykonywać wysoko specjalistyczne i coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane procedury i zabiegi na najwyższym poziomie.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów osiągany jest przez ścisłe przestrzeganie procedur sterylizacji i dezynfekcji systematycznie nadzorowane przez kontrole wewnętrzne i potwierdzane w toku audytów i inspekcji organów zewnętrznych, obiektywizowane przez badania laboratoryjne i bakteriologiczne zgodnie ze światowymi standardami.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy