Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział dziecięcy

LEKARZE:

  • Ordynator:Paweł Szostak
  • Zastępca ordynatora:dr Kazimierz Antonowicz
  • Asystent:dr Jarosław Marcela
  • Asystent:dr n.med. Hanna Marciniak
  • Asystent:dr Barbara Marszalska

TELEFONY:

Oddział Dziecięcy liczy 20 łóżek umieszczonych w 12 salach chorych, w tym 3 izolatkach z węzłem sanitarnym. Każde dziecko może przebywać stale z jednym z rodziców lub opiekunów. Na miejscu jest świetlica ze sprzętem komputerowym i dużym telewizorem, rodzice mają do dyspozycji osobną kuchnię. Naszą stałą kadrę stanowi 7 lekarzy (3 specjalistów pediatrii, 2 pediatrów i 2 rezydentów) oraz 15 doświadczonych pielęgniarek. W oddziale leczymy wszystkie schorzenia wieku dziecięcego, w tym przede wszystkim choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, nieprawidłowości okresu noworodkowego i różne zakażenia. W razie potrzeby korzystamy z konsultacji i wsparcia kolegów z klinik uniwersytetów medycznych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, a także Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W postępowaniu diagnostycznym i leczniczym kierujemy się zasadami medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine, EBM), szczególną uwagę zwracając na bezpieczeństwo pacjenta i racjonalność farmakoterapii. Dysponujemy sprzętem niezbędnym do zapewnienia nowoczesnego leczenia (kardiomonitory i pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, inhalatory, inkubator, lampa do fototerapii, zestaw do krótkich znieczuleń podtlenkiem azotu, pistolet biopsyjny) oraz stałym dostępem do badań obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, pracownia endoskopowa dla starszych dzieci). Wykonujemy diagnostykę radiologiczną układu moczowego (USG, cystouretrografia mikcyjna, urografia) oraz, we współpracy z Zakładem Patomorfologii PUM w Szczecinie, badanie biopsyjne nerki. Dobra obsługa laboratoryjna pozwala nam na prowadzenie kompleksowej diagnostyki oraz monitorowanej terapii (w tym leczenia cyklosporyną A ciężkich glomerulopatii). Przy oddziale działa poradnia nefrologii dziecięcej, w której możliwy jest nadzór ambulatoryjny nad terapią przewlekłych chorób układu moczowego. Lekarze pracujący na oddziale biorą corocznie czynny udział w licznych zjazdach, sympozjach i szkoleniach.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii