Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zamówienia do 130.000 zł

DATA: 9 Maj 2024
Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na dostawę aparatu elektrochirurgicznego z modułem argonowym na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w postępowaniu poniżej kwoty 130.000 zł netto
czytaj więcej...
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii