Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego.

5.4.2024

Minister Zdrowia udzielił w ramach Funduszu Medycznego Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych dotacji celowej na roku 2024 w wysokości 12 808 793 zł na finansowanie realizacji inwestycji, pod nazwą „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego”.

Na inwestycję w zakresie modernizacji i przebudowy laboratorium diagnostycznego Minister Zdrowia przyznał środki pieniężne w wysokości 1 567 293 zł.

W dniu 27.03.2024r. została zawarta umowa nr ZP/PU/03/24 pomiędzy Wykonawcą Studio DNA Daniel Niedbała Sp. z o.o., a Szpitalem Międzyrzeckim Sp z o.o. na opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego modernizacji i przebudowy Laboratorium Diagnostycznego Szpitala w wysokości 100.000,00 zł w ramach umowy nr. DOI/FM/SMPL/20/MDSOR/2023/319/407 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. ,,Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Międzyrzeckim Sp.z o.o.

W dniu 30.04.2024r. została zawarta umowa nr ZP/N/03/01/24 pomiędzy Wykonawcą SHIM-MED Polska Sp. z o.o., a Szpitalem Międzyrzeckim Sp z o.o.na dostawę aparatów RTG oraz Tomografu Komputerowego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w wysokości 8.262.324,00 zł w ramach umowy nr. DOI/FM/SMPL/20/MDSOR/2023/319/407 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn.,,Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w tym pracowni RTG oraz modernizacja i przebudowa laboratorium diagnostycznego” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Międzyrzeckim Sp.z o.o.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy