Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

30.11.2023

Zakup zrealizowany z Funduszu Medycznego Subfunduszu Terapeutyczno – Innowacyjnego. W ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych.

W ramach umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-23332/23/319/65 na udzielenie w 2023r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Międzyrzeckim Sp.z o.o.

Dotacja celowa wyniosła 499 900,00 zł.

W dniu 23.11.2023 w została zawarta umowa nr ZP/P/09/23 pomiędzy Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o. a BTL Polska Sp. z o.o. na dostawę stacjonarnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych do rehabilitacji na łączną kwotę 499 899,60 zł.

Opisany w zadaniu sprzęt został dostarczony i uruchomiony 28.11.2023 roku.

Ostateczne rozliczenie przyznanej dotacji na realizację zakupu urządzeń robotycznych w ramach umowy FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-23332/23/319/65 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Szpitalem Międzyrzeckim Sp.z o.o. zostało dokonane 12.04.2024 roku.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy