Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o

14.11.2018

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

 

Całkowita wartość projektu 6 905 798,07 zł.

Wartość dofinansowania 5 819 682,67 zł.

 

Celem ogólnym projektu na poziomie oddziaływani jest:

Zmniejszenie poważnych następstw i śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach dzięki poprawie efektywności udzielania pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.

 

Celem ogólnym projektu na poziomie rezultatów jest wzrost bezpieczeństwa świadczenia usług ratowniczych wysokiej jakości przez SOR w Międzyrzeczu.

 

Do celu ogólnego na poziomie produktu należy: Dostosowanie bazy sprzętowej SOR w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. do potrzeb oddziału wynikających ze wzrostu liczby obsługiwanych pacjentów oraz nowych zagrożeń życia i zdrowia pacjentów.

Do celów szczegółowych należy:

  • Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 142 szt. nowoczesnego sprzętu ratującego życie i monitorującego funkcje życiowe, poprawiającego szybkość i skuteczność diagnostyki osób rannych, zapewniające odpowiedni cykl wymiany zużytych urządzeń medycznych.
  • Rozbudowa SOR wpływająca na poprawę warunków odbywania szkoleń praktycznych dla lekarzy, ratowników i pielęgniarek specjalizujących się w realizowaniu procedur medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i niemedyczny: aparaty do ogrzewania płynów, aparaty do szybkiego przetaczania płynów, aparaty do znieczuleń z kardiomonitorem, aparaty EKG 12, bronchofiberoskop, ciśnieniomierze elektroniczne, ciśnieniomierze zegarowe, defibrylatory, fantom dziecka szkoleniowy, fantom osoby dorosłej szkoleniowy, gastroskop, kapnografy, kardiomonitory 12′, kardiomonitory transportowe 15′, lampa operacyjna mocowana do sufitu, lampa operacyjna mobilna, łóżka, łóżka szpitalne, mata dekontaminacyjna, materac podciśnieniowy, model głowy do intubacji, monitor funkcji życiowych, myjnia dezynfektor, nebulizatory, dezynfektor, pompy infuzyjne, przyłóżkowy aparat RTG, pulsoksymetry, reduktory do tlenu, respirator, respiratory transportowe, respiratory transportowe przystosowane do dzieci, rolki  do przenoszenia pacjenta, ssaki elektryczne, stacje dokujące do pomp infuzyjnych, stoły operacyjne, szafki ubraniowe, zestawy szyn Kramera, urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, ultrasonograf, videolaryngoskop, torba ratownicza na kółkach, wózek do przewożenia pacjentów leżących, wózek funkcyjny-anestezjologiczny, wózki ratunkowe, wózki inwalidzkie do 125 kg, wózki inwalidzkie do 200 kg, zestaw do ogrzewania pacjenta, zestawy laryngoskopów światłowodowych, zestawy mebli medycznych.

 

Ponadto projekt uwzględnia dokończenie zabudowy podjazdu na SOR, całkowitą modernizację obecnych pomieszczeń SOR i rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia wraz  z windą zewnętrzną.

 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0228/17 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

 

– specjalnego adresu e-mail:

 naduzycia.POIS@miir.gov.pl

 

– formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy