Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

14.11.2018

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy, działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Całkowita wartość projektu: 12 815 124,00 zł.

Wartość dofinansowania: 10 423 373,21 zł.

 

Projekt jest realizowany przez Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o. w partnerstwie z:

  • Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,

 

Głównym celem projektu jest wzrost stopnia wykorzystania e-usług w obsłudze pacjentów i kontrahentów Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o., Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, a w konsekwencji poprawa dostępu do publicznej służby zdrowia.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

  1. Poprawa dostępu pacjentów do e-usług o znacznym stopniu interakcyjności
  2. Unowocześnienie infrastruktury informatycznej czterech publicznych szpitali
  3. Zwiększenie wymiany informacji o zdarzeniach medycznych w relacji typu A2A, A2B, A2C

 

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na:

  • dostosowaniu systemów informatycznych do poziomu technologicznego, umożliwiającego realizację usług elektronicznych na najwyższym poziomie dla interesariuszy placówek (pacjentów oraz kontrahentów), a także wdrożenie w pełni funkcjonalnej platformy wymiany elektronicznych dokumentów medycznych między uczestnikami projektu, a w dalszej kolejności, możliwość jej integracji z platformami;
  • wdrożeniu infrastruktury techniczno-systemowej gwarantującej ciągłą pracę systemów informatycznych umożlwiających realizację usług elektronicznych,
  • wdrożeniu mechanizmów ochrony danych, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, polegających na implementacji w infrastrukturze wszystkich uczestników projektu modułów bezpieczeństwa Projekt będzie realizowany w budynkach szpitalnych wymienionych powyżej jednostek ochrony zdrowia.

Efektem wdrożenia projektu będzie poprawa jakość obsługi pacjenta. Mieszkaniec nie będzie musiał czekać w kolejce po odbiór badania. Cały ten proces zostanie zautomatyzowany. Za pośrednictwem zintegrowanego systemu e-usług będzie mógł bez wychodzenia z domu importować wyniki.

Projekt wpłynie na polepszenie jakości zarządzania placówką. Zostaną ograniczone błędy związane z podwójnym zapisywaniem na wizytę lekarską. Łatwiejszy dostęp do informacji o zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne ułatwi kadrze zarządzającej jednostki planowanie strategiczne na poziomie całego regionu.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy