Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dobry posiłek 4.12.2023

4.12.2023

Dieta podstawowa – śniadanie

 

Dieta bezmleczna – obiad

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy