Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Budowa Regionalnego Centrum Pediatrii z pododdziałem zakaźnym i nefrologicznym w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. .

2.6.2022

 

 

 

MAMY TO!!!!!

Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender odebrała z rąk  wiceministra Pawła Szefernakera  oraz Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego promesę na dofinansowanie rozbudowy naszego Szpitala.

Budowa Regionalnego Centrum Pediatrii z   pododdziałem zakaźnym
i nefrologicznym w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. .

Realizacja zadania zakłada rozwój Szpitala Międzyrzeckiego poprzez rozbudowę działalności oddziału dziecięcego z pododdziałami: zakaźnym i nefrologicznym, budowę oddziału intensywnej opieki medycznej, bloku operacyjnego, sterylizatorni oraz apteki-tworzących Regionalne Centrum Pediatrii (RCP). Jednostka ta będzie zlokalizowana w nowym pawilonie zintegrowanym z istniejącym budynkiem szpitala w sposób zapewniający autonomię części pediatrycznej   z  wyodrębnieniem części zakaźnej.

Przy opracowaniu zadania założono realizację następujących celów:

1/ zabezpieczenie opieki szpitalnej dla dzieci;

2/ uzupełnienie oferty świadczeń o brakujące w województwie obszary i specjalistki:

3/ stworzenie warunków dla rozwoju kadry medycznej i zapewnienia ciągłości pracy oddziału w następnych dziesięcioleciach;

4/ radykalną poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego:

5/ poprawa warunków funkcjonowania całego szpitala.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy