Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

HIGIENA RĄK

11.9.2015

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu – we wrześniu 2015r. zawieszono kilkanaście tablic naściennych z dozownikami do dezynfekcji rąk, a mianowicie: przed oddziałami, poradniami, przy głównych wejściach do szpitala oraz na stołówce.

Zgodnie z programem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) „Higiena rąk to bezpieczna opieka”, który jest koordynowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – poprzez dezynfekcję rąk zmniejszamy ryzyko zakażenia.

W związku z tym, że czas przeżycia drobnoustrojów na powierzchni dłoni po kontakcie z pacjentem lub jego skażonym sprzętem wynosi od kilku minut do godziny – wystarczy poświęcić 30 sekund, aby dezynfekując ręce zapobiec szerzeniu się zakażeń.

Dla bezpieczeństwa swojego, swoich bliskich oraz personelu dezynfekujmy ręce:

–         przed wejściem na oddział szpitalny,

–         przed i po kontakcie dotykowym z pacjentem,

–         po kontakcie z otoczeniem pacjenta,

–         po możliwym kontakcie z płynami ustrojowymi,

–         przed wyjściem ze szpitala.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM – ZACHĘCAMY – DEZYNFEKUJMY RĘCE!

 

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH.

 

WP 20150908 004WP 20150908 005

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy