Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Opinie i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W SZPITALU MIĘDZYRZECKIM SP. Z O.O   

Odbywa się codziennie w godzinach 8-10, w sprawach pilnych proszę kontaktować się e-mailem
lk@szpitalmiedzyrzecz.pl ( Joanna Puchan )

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Młynarska 46,
01 – 171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590
(w godz. 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku)

 połączenia z tel. komórkowych:
(płatne wg stawek operatora)
(22) 532-82-50
(22) 532-82-30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy