Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ISO

Polityka Jakości

Prezes Szpitala Międzyrzeckiego ustanowił Politykę Jakości, której zasady są obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych stron. Poprzez realizację celów polityki jakości dążymy do uzyskania najwyższego poziomu zadowolenia klienta. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują sie do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością , zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Prezes Szpitala deklaruje, iż wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem Zakładu będą zgodne z wymaganiami ustawowymi i przepisami prawa, by wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem / SALUS AEGROTI SUPREMA LEX/

Celem działalności naszego Szpitala jest dążenie do uzyskania najlepszego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działalności oraz innym osobom wyrażającym chęć leczenia się w naszym Szpitalu.

Politykę Jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne :

  1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Szpitala w zakresie świadczonych przez nich usług.
  2. Zapewnienie wysokiego poziomu usług diagnostycznych, poprzez dostępność, kompleksowość i wysoką jakość usług.
  3. Systematyczna modernizacja infrastruktury Szpitala.
  4. Dbanie o wizerunek i promowanie Szpitala na zewnątrz.
  5. Realizowanie celów biznesowych Szpitala.
  6. Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy