Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Praca

DATA: 8 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_15/2022
czytaj więcej...
DATA: 8 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie (np. pkt 1, ppkt 1.1 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)- KO_14/2022
czytaj więcej...
DATA: 8 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO-13/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie……..(np. pkt 1, ppkt 1.1 Poradnia Alergologiczna)- KO_12/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień- świadczenia psychologiczne KO_11/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_10/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie rentgenodiagnostyki- KO_09/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Unieważnienie konkursu ofert KO_08/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Unieważnienie konkursu ofert KO_07/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Unieważnienie konkursu ofert KO_06/2022
czytaj więcej...
DATA: 6 Czerwiec 2022
Unieważnienie konkursu ofert KO_05/2022
czytaj więcej...
DATA: 13 Maj 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu – KO_08
czytaj więcej...
DATA: 13 Maj 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień- świadczenia psychologiczne KO_07/2022
czytaj więcej...
DATA: 13 Maj 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_06/2022
czytaj więcej...
DATA: 13 Maj 2022
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie rentgenodiagnostyki- KO_05/2022
czytaj więcej...
DATA: 9 Marzec 2022
Zatrudnimy pielęgniarkę anestezjologiczną
czytaj więcej...
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy