Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Administracja

Komórki organizacyjne:

 • Kadry i Płace
  • Kierownik – Paulina Zielińska – tel. 95 742 28 90
 • Księgowość
  • Główny Księgowy – Aneta Moraczyńska – tel. 95 742 83 02
 • Dział Rozliczeń i Statystyki
  • Kierownik – Dorota Wrzosek – tel. 95 742 82 37
 • Dział Eksploatacji
  • Kierownik – Wacław Rusak – tel. 95 742 82 15
 • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  • Kierownik – Marcin Ciećwierz – tel. 95 742 82 98
 • Główny Specjalista do Spraw Unijnych
  • Konrad Woźniak – tel. 95 742 83 02
 • Kierownik do Spraw Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
  • Łukasz Bajorek – 95 742 82 94
 • Dział Informatyki
  • Kierownik – Łukasz Pawlus – tel. 95 742 83 01
 • Pielęgniarka Epidemiologiczna
  • Barbara Szczepaniak-Spyra – tel. 95 742 82 61
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy