Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Administracja

Komórki organizacyjne:

 • Kadry i Płace
  • Kierownik ds. Kadr i Płac – Beata Kowalska – tel. 95 742 82 90
 • Księgowość
  • Główny Księgowy – Aleksandra Jura – tel. 95 742 83 02
 • Dział Rozliczeń i Statystyki
  • Kierownik – Dorota Wrzosek – tel. 95 742 82 37
 • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  • Kierownik – Marcin Ciećwierz – tel. 95 742 82 98
 • Specjalista do Spraw Inwestycji

  • Dariusz Stafyniak – tel. 95 742 82 98
 • Kierownik do Spraw Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
  • Joanna Puchan – 95 742 82 61
 • Dział Informatyki
  • Kierownik – Łukasz Pawlus – tel. 95 742 83 01
 • Pielęgniarka Epidemiologiczna
  • Iwona Podębska – tel. +48 504 231 706
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy