Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Laboratoria

OSOBY FUNKCYJNE:

 • Kierownik:mgr Krzysztof Zubowicz

TELEFONY:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. wpisanie jest do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0219.

Laboratorium uczestniczy w Powszechnych Programach Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Krew do badań pobierana jest jednorazowym systemem zamkniętym. Badania laboratoryjne wykonywane są przez doświadczony personel o stosownych kwalifikacjach z zastosowaniem wysokiej klasy analizatorów.

Zakres wykonywanych badań:

 • biochemia kliniczna w tym immunochemia
 • hematologia kliniczna,
 • analityka kliniczna
 • serologia transfuzjologiczna.

Pacjent zgłaszający się do laboratorium otrzymuje świadczenia :

 • nieodpłatne – na podstawie skierowania wydanego przez podmiot (poradnię, zakład) który zawarł umowę ze Szpitalem Międzyrzeckim sp. z o.o. na wykonywanie takich badań,
 • odpłatne – wg. cennika obowiązującego w Szpitalu Międzyrzeckim sp. z o.o. wykonane na życzenie pacjenta .

Przyjęcia pacjentów do Laboratorium:

 • pobieranie materiału do badań w dni robocze 7:30-10:30
 • odbiór wyników badań w dni robocze 11:00-13:00

W pozostałym czasie przyjęcia wyłącznie ze skierowaniami lekarskimi CITO.

 

AKTUALNIE W NASZYM LABORATORIUM MOŻNA SPRAWDZIĆ POZIOM PRZECIWCIAŁ

PO SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19 A TAKŻE PO PRZEBYTYM ZAKAŻENIU SARS-CoV-2

WYKONUJEMY ILOŚCIOWE BADANIE PRZECIWCIAŁ NEUTRALIZUJĄCYCH (ODPORNOŚCIOWYCH)

anty-SARS-CoV-2 (anty-S)

 

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE                                             

SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO Sp. z o.o.,                                                                                                                   

ul. Konstytucji 3-Maja 35, 66-300 Międzyrzecz

Telefon:

Rejestracja laboratorium: 95 71 57 523

Laboratorium: 95 71 57 525 

Przyjęcia pacjentów: w dni robocze 07:30 – 10:30

BADANIE MOŻNA WYKONAĆ ODPŁATNIE: cena badania: 158 zł

Badanie wykonuje się we krwi żylnej automatyczną metodą elektrochemiluminescencyjną.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

ZASTOSOWANIE TESTU:

 • Ocena humoralnej (zależnej od przeciwciał) odpowiedzi immunologicznej po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2, przebytym zakażeniu i wytworzenia przeciwciał odpornościowych
 • Ocena humoralnej (zależnej od przeciwciał) odpowiedzi immunologicznej  po szczepieniu przeciw COVID-19 i wytworzenia przeciwciał odpornościowych
 • Monitorowanie stanu humoralnej (zależnej od przeciwciał) odpowiedzi immunologicznej poprzez powtarzane badanie ilościowe przeciwciał (ocena narastania lub spadku stężenia przeciwciał z upływem czasu)

Obecnie zachęcamy Państwa do wykonania w naszym laboratorium badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (anty-S) testem ilościowym oznaczającym stężenie przeciwciał  NEUTRALIZUJĄCYCH  – ODPORNOŚCIOWYCH (w tym IgG)  skierowanych do domeny RBD białka S,  których zadaniem jest bezpośrednie unieszkodliwienie zakaźnej cząstki wirusa i jego biologiczna neutralizacja. Test wykrywa przeciwciała dojrzałe o wysokim powinowactwie do wirusa SARS-CoV-2.

Uważa się, że przeciwciała skierowane do domeny RBD białka S wykazują szczególnie silne właściwości neutralizujące.

Co ważne, dostępne obecnie szczepionki aktywują produkcję przeciwciał skierowanych do białka S wirusa SARS-CoV-2 w związku z tym nasz test wykryje także te przeciwciała.

Badanie przeciwciał wykonuje się po minimum 2 tygodniach po szczepieniu lub po minimum 2 tygodniach po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowo można wykonać badanie na krótko przed szczepieniem.

Nasz test posiada 100% czułości klinicznej (po 28 dniach po potwierdzeniu zakażenia) i 100% swoistości analitycznej.

Wynik badania jest wyrażany w jednostkach U/ml, które są równoważne z jednostkami pierwszego Międzynarodowego Standardu WHO (BAU/ml).

Oceniając odpowiedź immunologiczną należy pamiętać, że obecność przeciwciał jest częścią układu odpornościowego, na który składa się też odporność komórkowa (zależna od komórek krwi – limfocytów).

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy