Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Laboratoria

OSOBY FUNKCYJNE:

  • Kierownik:mgr Krzysztof Zubowicz

TELEFONY:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. wpisanie jest do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0219.

Laboratorium uczestniczy w Powszechnych Programach Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Krew do badań pobierana jest jednorazowym systemem zamkniętym. Badania laboratoryjne wykonywane są przez doświadczony personel o stosownych kwalifikacjach z zastosowaniem wysokiej klasy analizatorów.

Zakres wykonywanych badań:

  • biochemia kliniczna w tym immunochemia
  • hematologia kliniczna,
  • analityka kliniczna
  • serologia transfuzjologiczna.

Pacjent zgłaszający się do laboratorium otrzymuje świadczenia :

  • nieodpłatne – na podstawie skierowania wydanego przez podmiot (poradnię, zakład) który zawarł umowę ze Szpitalem Międzyrzeckim sp. z o.o. na wykonywanie takich badań,
  • odpłatne – wg. cennika obowiązującego w Szpitalu Międzyrzeckim sp. z o.o. wykonane na życzenie pacjenta .

Materiał do badań jest pobierany i przyjmowany od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00.

W przypadku tzw. badań pilnych (CITO) – laboratorium świadczy usługi całą dobę.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy