Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział dziecięcy

LEKARZE:

  • Ordynator: lek. Paweł Szostak specjalista chorób dzieci
  • Zastępca Ordynatora: lek. Kazimierz Antonowicz pediatra
  • Asystent: lek. Jarosław Marcela specjalista chorób dzieci
  • Asystent: lek. Barbara Marszalska pediatra, specjalista neonatologii
  • Asystent: lek. Joanna Wrembel
  • Rezydent: lek. Małgorzata Chomiak
  • Rezydent: lek. Dorota Pietrzak

 

Pielęgniarka Oddziałowa

  • mgr Aneta Kurecka-Wojciechowska specjalista zarządzania w ochronie zdrowia

 

 

Telefony:

Oddział świadczy usługi medyczne całodobowo i zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób wieku dziecięcego (w szczególności schorzeń układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, nerwowego i sercowo – naczyniowego). Posiada szerokie zaplecze diagnostyczne (laboratorium analityczne, pracownie RTG, TK, USG, ECHO, EKG, EEG, endoskopową) i wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt niezbędny do zapewnienia najwyższej jakości opieki (m.in. nebulizatory, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, zestaw do analgezji wziewnej podtlenkiem azotu). Dysponuje ponadto możliwością specjalistycznych konsultacji: laryngologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, psychologicznej oraz chirurga dziecięcego.
Oddział liczy 25 łóżek rozlokowanych na 13 salach, w tym 4 izolatkach z odrębnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji pacjentów jest świetlica oraz kuchnia. Z każdym hospitalizowanym dzieckiem może przebywać na stałe opiekun.
Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy