Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Oddział internistyczno-kardiologiczny

LEKARZE:

  • Ordynator: p.o. Kierownika Oddziału – lek. Barbara Burska – Dąbrowska
  • Zastępca ordynatora:lek. Andrzej Kostrzewski
  • Pielęgniarka Oddziałowa:mgr Anna Brzeziecka
  • Lekarz:Teresa Maleńczyk-Taborowska
  • Lekarz:Błażej Kaduk
  • Lekarz:Maciej Wierzbicki

TELEFONY:

40 łóżkowy Oddział Internistyczno – Kardiologiczny z całodobowym dyżurem lekarskim prowadzony przez zespół specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i specjalistów w w dziedzinie kardiologii . Ukierunkowany na leczenie chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego , przewodu pokarmowego oraz chorób wydzielania wewnętrznego .

Krajowy konsultant ds. kardiologii w roku 2006 – przyznał oddziałowi pierwszy stopień referencyjności ośrodków lecznictwa zamknietego świadczących usługi kardiologiczne.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych .

W oddziale prowadzona jest diagnostyka w oparciu o nowoczesną bazę sprzętową pracowni :

  • holterowskiej z 24 i 72 godzinnym monitorowaniem czynności serca oraz holterem ciśnieniowym ABNM , ekg i testów wysiłkowych ,
  • ultrasonograficznej z echokardiografią serca , badaniami przepływów tętnic i żył (Doppler), tarczycy i biopsją tarczycy, jamy brzusznej ,
  • spirometrycznej ,
  • endoskopii z możliwością wykonania badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego ,

Oddział Internistyczno – Kardiologiczny w swojej strukturze organizacyjnej posiada 4 łóżkową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego w pełni monitorowaną z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, z całodobowym wyodrębnionym dyżurem pielęgniarskim .

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy