Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Zarząd

Prezes Zarządu:

Marzena Kucharska powołana przez Radę Nadzorczą Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Pani Prezes kieruje jednoosobowo działalnością Szpitala, reprezentuje go we wszystkich czynnościach prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności zakładu.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy