Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Platforma zakupowa

Zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Platforma zakupowa

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy