Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Apel o pomoc !!!

20.3.2020

PILNE !!!

Potrzebujemy MASECZKI CHIRURGICZNE !!!
Prosimy o wsparcie.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii