Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Badania Przesiewowe Raka Jelita Grubego

15.12.2022

Szpital Międzyrzecki S p z o. o., zaprasza mieszkańców Międzyrzecza i okolic do udziału
w PROGRAMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
który jest realizowany w Pracowni Endoskopowej Szpitala
od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2024r.

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji i drugą
w grupie onkologicznych przyczyn zgonów, zarówno wśród kobiet-drugie, a wśród mężczyzn–trzecie miejsce.

Celem programu jest zapewnienie, nie tylko spadku umieralności pacjentów dzięki możliwości wykrywania wczesnych, bezobjawowych
postaci raka, poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej, ale także spadek zapadalności–czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości,
dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Kryteria kwalifikacji do programu:
Osoby w wieku:
1) 50 – 65 lat;
2) 40 – 49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteria wyłączenia z programu:
Osoby, u których:
1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;
2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

Do udziału w programie skierowanie nie jest wymagane.
Do pobrania na stronie internetowej Szpitala umieszczono Ankietę Kwalifikacyjną, którą należy dostarczyć do pracowni w celu wyznaczenia terminu badania.

Ankietę można także pobrać bezpośrednio w rejestracji do Pracowni Endoskopowej (gab. Nr 17).

Rejestracja oraz informacja na temat programu odbywa się w dni powszednie, w godzinach od 7:15 – 14:00, pod numerem telefonu: 95 715 75 07, bądź osobiście w gabinecie nr 17-rejestracja (przy oddziale wewnętrznym).

 

ANKIETA – do pobrania

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii