Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat

29.9.2022

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy