Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku

5.3.2015

IMG 6537

W dniu 6.02.2015r. Międzyrzecki Szpital otrzymał certyfikat  „Szpital Przyjazny Dziecku”.
Jest to tytuł przyznawany na całym świecie placówkom, w których sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki, umożliwiając karmienie piersią. Idea „Szpitala Przyjaznego Dziecku”  powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia  (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci  (UNICEF). Jej celem jest przywrócenie prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Szpitale, które są odznaczone tym tytułem wypełniają  „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”  Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu  wręczyli przewodnicząca komisji ocen i reocen z Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią Pani Elżbieta Baum-Chróścicka  oraz Dyrektor Generalny Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF Marek Krupiński. Otrzymanie tytułu „Szpitala Przyjaznego Dziecku” stawia naszą  placówkę w gronie szpitali , które spełniają nie tylko krajowe,  ale i międzynarodowe standardy, zapewniając kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem. Po raz pierwszy szpital otrzymał ten tytuł w 2003 roku  jako jeden z nielicznych w Polsce. Jesteśmy jedyną lubuską placówką z tym zaszczytnym certyfikatem. Ten tytuł jest postrzegany jako rodzaj certyfikatu jakości i zachęca kobiety do odbywania porodu właśnie w takim szpitalu.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy