Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Czasowe zawieszenie zakresu położniczo-neonatologicznego

6.12.2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 05 grudnia 2023 r.  – znak: WZ.VIII.9610.2.4.2023.MWią o wydaniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach komórki organizacyjnej: Oddział Ginekologiczno – Położniczy – rooming-in Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o.   od dnia 08 grudnia 2023 r. do dnia 07 czerwca 2024 r. przestaje świadczyć usługi medyczne  w zakresie świadczeń położniczych i neonatologicznych.

Najbliższymi placówkami świadczącymi usługi położniczo-neonatologiczne są Szpital w Świebodzinie, Szpital w Sulęcinie oraz Szpital w Międzychodzie.

Jednocześnie informujemy, że Oddział Ginekologiczny działa bez zmian. Przyjmujemy pacjentki zarówno w trybie nagłym, jak i planowym.

 

Decyzja Wojewody WZ-VIII.9610.2.4.2023.MWią

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii