Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Darowizna dla dzieci Fundacji „siepomaga”

26.9.2019

W dniu 24 września 2019 pracownicy Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. wsparli finansowo dzieci z powiatu międzyrzeckiego, a będące pod opieką Fundacji „siepomaga” w Poznaniu.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy