Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dobry posiłek – 16.05.2024

16.5.2024

Śniadanie i II śniadanie – dieta łatwostrawna

Obiad – dieta podstawowa

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy