Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dobry posiłek – 18.12.2023

18.12.2023

Śniadanie – dieta podstawowa

 

Obiad – dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii