Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dobry posiłek – 31.01.2024

31.1.2024

Śniadanie – dieta podstawowa

Obiad – dieta łatwostrawna

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii