Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dobry posiłek – 4.07.2024

4.7.2024

Śniadanie – dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych

Obiad – dieta łatwostrawna

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii