Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Dostawa nowych ambulansów

20.12.2023

Za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego Agnieszki Olender oraz Wojewody Lubuskiego zostały pozyskane, w zamian za oddanie dwóch używanych przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. ambulansów na rzecz pomocy dla Ukrainy, dwa nowe ambulanse typu C Mercedes-Benz Sprinter, dostarczyła firma Medicardia przy współpracy z firmą Auto-Form. Karetki są nowoczesne, w pełni wyposażone oraz będą stanowiły cenne wsparcie w pracy ratowników medycznych. Podniesiony komfort pracy przełoży się także na zwiększenie jakości udzielanych świadczeń pacjentom.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy